Γεώργιος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Γεόργιος (3ος αι. μ.Χ., Μυγδονία / βυζ. περ., Κόρινθος, Μυσία, Ιωνία / 4ος-6ος αι. μ.Χ., Θράκη / 5ος αι. μ.Χ., Βιθυνία / 5ος-6ος αι. μ.Χ., Κάρπαθος), Γεόργηος (4ος-6ος αι. μ.Χ., Πύδνα), Γιόργιος (βυζ. περ., Μυσία), Ἰούργιος (βυζ. περ., Σύρος, Μυσία, Ιωνία)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. μ.Χ.
5ος-6ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Mυγδονία-Ηράκλεια) μέσα 3ου αι. μ.Χ., SEG XLVIII 710 (2) Μακεδονία (Μυγδονία- Θεσσαλονίκη) 4ος-6ος αι. μ.Χ., Τεκμήρια 7 (2002), 102 αρ. 7  (3)  5ος-6ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.653 (= Feissel 1983, 139) (4) Μακεδονία (Πιερία-Πύδνα) 4ος-6ος αι. μ.Χ., ΑΕΜΘ 2 (1988), 197 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
28
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV

Σχόλια: 

Πρωιμότερη αναφορά από την Κύμη Αιολίδας, αυτοκρατορική εποχή