Γερόντιος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Γερώντηος (βυζ. περ., Βιθυνία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
6ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 507 μ.Χ., Feissel 1983, 131.1 (2)  Μακεδονία (Χαλκιδική-Πολίχνη;) ;353 π.Χ., SEG XXXVII 576.6

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
12
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV

Σχόλια: 

Πιθανή πρωιμότερη αναφορά από τη Μακεδονία τον 4ο αι. π.Χ.