Γλύκιννα

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Glycinna (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία), Γλύκινα (αυτοκρ. περ., Μυσία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Λητή) αρχές 2ου αι. μ.Χ., SEG XXXVIII 633

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
36
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV

Σχόλια: 

Πρωιμότερη αναφορά από τα Άβδηρα, τον 4ο-3ο αι. π.Χ.