Κύρια Ονόματα

Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω
Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Βοκερία Τοπωνύμιο
Βοκκέριος Εθνωνύμιο
Βόκρος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Βολβαῖος Εθνωνύμιο
Βόλβη Τοπωνύμιο
Βόλων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Βόνζης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Βονθίτης Εθνωνύμιο
Βόνθος;/Βόνθοι; Τοπωνύμιο
Βονιφάτιος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Βόρβορος Τοπωνύμιο
Βορδῖνος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Βορέας Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Βορμίσκος Τοπωνύμιο
Βορτᾶς Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Βόρυς Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Βότρης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Βότριχος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Βότρυς Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Βόττακος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Βοττεάτης Εθνωνύμιο
Βοττία Τοπωνύμιο
Βοττιαία Τοπωνύμιο
Βοττιαιΐς Τοπωνύμιο
Βοττιαῖος Εθνωνύμιο

Σελίδες