Βονιφάτιος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Βονιφάτης (3ος-5ος αι. μ.Χ., Σικελία), Βονιφάτις (3ος-5ος αι. μ.Χ., Σικελία), Βονυφάτιος (3ος-5ος αι. μ.Χ., Σικελία), Βονοφάτιος (5ος-6ος αι. μ.Χ., Θεσσαλονίκη) 

Χρονολόγηση: 
5ος-6ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 5ος-6ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.338.7 (= Feissel 1983, 160)

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
6
Βιβλιογραφία: 

LGPN IV

Σχόλια: 

Πρωιμότερη αναφορά από τη Σικελία, 3ος-5ος αι. μ.Χ. Τελευταία αναφορά από τη Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) τον 5ο-6ο αι. μ.Χ

Γεωγραφική διασπορά: