Βοκερία

Είδος Ονόματος: 
Τοπωνύμιο
Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Εορδαία) πριν από τον 3ο αι. π.Χ., ΕΑΜ 109

Βιβλιογραφία: 

Ριζάκης & Τουράτσογλου 1985· Papazoglou 1988, 163-165, 488

Γεωγραφική διασπορά: