Βόρυς

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
6ος/5ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Χαλάστρα) 6ος/5ος αι. π.Χ., SEG XLVI 724

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
4
Βιβλιογραφία: 

LGPN IV. Για γλωσσικά σχόλια βλ. Τιβέριος 1993, 2006∙ Hatzopoulos, BE 1997, αρ. 387∙ Kantor 2014.

Σχόλια: 

Ο Τιβέριος (1993, 244, 250 ph. 5) θεωρεί ότι το όνομα είναι πιθανόν σκυθικής προέλευσης και εντοπίζει αντιστοιχίες με τα τοπωνύμια Βορυσθένης και Βορυσθενίς. Το γεγονός ότι μαρτυρείται πολύ συχνά και αποκλειστικά στη Σινώπη ενισχύει την άποψη ότι η σχετική γραπτή μαρτυρία αναφέρεται σε απόδημο Σινωπέα (βλ. και Τιβέριος 2006∙ Kantor 2014). Και ο Hatzopoulos (BE (1997) αρ. 387) δεν θεωρεί το όνομα ελληνικό.                                                                   

Πρωιμότερη αναφορά από τη Μακεδονία, τον 6ο-5ο αι. π.Χ. Τελευταία αναφορά από τον Πόντο τον 3ο αι. π.Χ. 

Γεωγραφική διασπορά: