Βόττακος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Κάτω Παιονία-Ευρωπός) 4ος αι. π.Χ., SEG XLV 762· πρβ. BE 1996, αρ. 261

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
1
Βιβλιογραφία: 

LGPN IV. Για γλωσσικά σχόλια βλ. Hatzopoulos 2004, 135· Crespo 2011, 228.

Σχόλια: 

Μοναδικής αναφοράς όνομα, πιθανότατα ελληνικής ετυμολογίας. Ο Crespo (2011, 228) θεωρεί το όνομα αττικό (attic) ή κοινό (koine) προερχόμενο από το εθνικό Βοττιαῖος/Βοττιεύς με την προσθήκη του επιθήματος –ακ-.

Γεωγραφική διασπορά: