Βορτᾶς

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
1ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Χαλκιδική-Ανθεμούς) 1ος αι. π.Χ., SEG XLII 566

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
1
Βιβλιογραφία: 

LGPN IV. Και για γλωσσικά σχόλια βλ. Hatzopoulos & Loukopoulou 1996, 234-236, 297.

Σχόλια: 

Μοναδικής αναφοράς όνομα

Γεωγραφική διασπορά: