Ἰάσων

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἰήσων (1ος αι. π.Χ., Λέσβος /2ος-3ος αι. μ.Χ., Κόρινθος), Εἰάσων (2ος-1ος αι. π.Χ., Βυζάντιο, Πέργαμος /1ος-2ος αι. μ.Χ., Αθήνα), Iaso (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία /3ος αι. μ.Χ., Θράκη), Iason (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία /1ος αι. μ.Χ., Πομπηία)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
1ος αι. π.Χ.
αυτοκρ. περ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία 218 π.Χ., RE (4) (2) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη;) μέσα 1ου αι. μ.Χ., Προς Ρωμαίους 16.21  (3) μέσα 1ου αι. μ.Χ., Πράξεις 17.5 κ.ε. (4) Μακεδονία (Πιερία-Δίον) αυτοκρ. περ., SEG XXXIV 626 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
738