Ὕλας

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

hύλας (5ος αι. π.Χ., Αθήνα), Hyla (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία / αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία, Δίον / 1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία, Θεσσαλονίκη)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
αυτοκρ. περ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 52 μ.Χ., CIL XVI 1 (2) Μακεδονία (Πιερία-Δίον) αυτοκρ. περ., ILGR 186 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
27