Χαρίκλεια

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Χαρίκληα (1ος αι. π.Χ., Εύβοια, Μακεδονία), Χαρίκλια (1ος-2ος αι. μ.Χ., Βιθυνία)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Ρόδος ;1ος αι. π.Χ., IG XII.1.516

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
11