Χαιρέας

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Χαιρέου (γεν., Θράκη, 3ος αι. π.Χ.), Χαιρέα (γεν., 2ος αι. π.Χ., Αμβρακία), Chaer(eas) (2ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία), Χερέας (2ος αι. μ.Χ., Αττική)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
3ος/2ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Δήλος 3ος/2ος αι. π.Χ., IG XI.4.784.3, 15 (2) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) < Θάσος 3ος/2ος αι. π.Χ., Ét. Thas. 3, 318 αρ. 113  (3) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 1ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.402

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
190