Η θέση της μακεδονικής διαλέκτου

Περίληψη: 

Πληροφορίες για την αρχαία μακεδονική, που περιλαμβάνουν μαρτυρίες αρχαίων συγγραφέων, υποθέσεις για τη σχέση της με άλλες ινδοευρωπαϊκές γλώσσες, όπως και μερικά γνωρίσματά της σε διάφορα επίπεδα (φωνολογικό, μορφολογικό κλπ.).   Η συγγραφέας επισημαίνει ότι σήμερα η μακεδονική εξετάζεται συνήθως στο πλαίσιο των ελληνικών διαλέκτων, χωρίς ωστόσο να έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα ταξινόμησής της. 

Συγγραφέας: 
Παναγιώτου, Άννα
Τύπος Εγγραφής: 
Κεφάλαιο
Γλώσσα Κειμένου: 
Ελληνική
Θεματική Περιοχή: 
Γλωσσολογία
Διάλεκτος: 
Βορειοδυτικές
Μακεδονική
Ημερομηνία Έκδοσης: 
2001
Έντυπο: 

Ιστορία της ελληνικής γλώσσας: από τις αρχές έως την ύστερη αρχαιότητα

Τόπος Έκδοσης:Εκδότης: 
Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας και Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών
Σελίδες: 
319-325
Άλλη έκδοση/Αναδημοσίευση: 

Μτφρ. στα αγγλ., βλ. Panayotou 2007. Αναθ. ελλ. έκδ., 2014