Ιωνική και αττική

Περίληψη: 

Αποφεύγοντας υποκειμενικές/τεχνητές ταξινομήσεις, η συγγραφέας κάνει αναφορά στη γεωγραφία, τη γραφή, τις πηγές, τη μορφοφωνολογία και τη συμβολή της αττικοϊωνικής διαλεκτικής ομάδας στη δημιουργία της κοινής.       

Συγγραφέας: 
Παναγιώτου, Άννα
Επιμελητής: 
Α.-Φ. Χριστίδης
Τύπος Εγγραφής: 
Κεφάλαιο
Γλώσσα Κειμένου: 
Ελληνική
Θεματική Περιοχή: 
Γλωσσολογία
Διάλεκτος: 
Αττική
Αττικοϊωνική
Ιωνική
Ημερομηνία Έκδοσης: 
2001
Έντυπο: 

Ιστορία της ελληνικής γλώσσας: από τις αρχές έως την ύστερη αρχαιότητα

Τόπος Έκδοσης:Εκδότης: 
Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας & Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών [Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη]
Σελίδες: 
299-307
Συνημμένα: