Βεροίας επιγραφαί ανέκδοτοι

Περίληψη: 

Συλλογή 32 ανέκδοτων επιγραφών από τη Βέροια, η συντριπτική πλειονότητα των οποίων (31) ανάγεται στην αυτοκρατορική (26) και τη βυζαντινή (5) περίοδο, ενώ μόλις μία χρονολογείται στα τέλη του 3ου αι. π.Χ. Οι επιγραφές είναι γραμμένες στην κοινή (πρβ. όμως και τις λιγοστές λογοτεχνικές (επικές) επιρροές στο λεξιλόγιο), όμως σημειώνονται και μακεδονικά προσωπωνύμια  ή άλλες λέξεις, π.χ. ο μακεδονικός μήνας Ξανδικός.

Συγγραφέας: 
Ορλάνδος, Αναστάσιος
Τύπος Εγγραφής: 
Άρθρο
Γλώσσα Κειμένου: 
Ελληνική
Θεματική Περιοχή: 
Επιγραφική
Διάλεκτος: 
Βορειοδυτικές
Μακεδονική
Ημερομηνία Έκδοσης: 
1916
Έντυπο: 

Αρχαιολογικόν δελτίον (ΑΔ) 2

Σελίδες: 
144-163
Θέση εύρεσης/γεωγραφική κάλυψη: 
Μακεδονία, Βοττιαία, Βέροια