Εξέλιξη του ονόματος και του ρήματος της ελληνικής κατά την ελληνιστική, ρωμαϊκή και πρώιμη βυζαντινή περίοδο: τα επιγραφικά δεδομένα της Mακεδονίας

Περίληψη: 

Διερευνώνται μέσα από επιγραφές της Μακεδονίας οι ονοματικές και ρηματικές κλίσεις της ελληνικής κατά την ελληνιστική, ρωμαϊκή και πρωτοβυζαντινή περίοδο, στην οποία εξέλιξη ανιχνεύονται και επιδράσεις από τη μακεδονική (π.χ. αναβίωση κυρίως τον 2ο αι. μ.Χ. ονομάτων με διαλεκτική κατάληξη όπως Ἀντιγόνα).

Συγγραφέας: 
Παναγιώτου, Άννα
Τύπος Εγγραφής: 
Άρθρο σε πρακτικά συνεδρίου
Γλώσσα Κειμένου: 
Ελληνική
Θεματική Περιοχή: 
Γλωσσολογία
Επιγραφική
Διάλεκτος: 
Βορειοδυτικές
Κοινή
Μακεδονική
Ημερομηνία Έκδοσης: 
1992
Έντυπο: 

Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 12 (= Studies in Greek Linguistics / Πρακτικά της 12ης Ετήσιας Συνάντησης Εργασίας του Τομέα Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 18-20 Απριλίου 1991)

Σελίδες: 
13-31
Θέση εύρεσης/γεωγραφική κάλυψη: 
Μακεδονία