Διαλεκτικές επιγραφές της Χαλκιδικής, της Μακεδονίας και της Αμφιπόλεως

Περίληψη: 

Παρουσίαση επιγραφών από τη Μακεδονία προ του 4ου αι. π.Χ. εντός του ιστορικού τους πλαισίου με σκοπό να μελετηθούν οι κατά τόπους διάλεκτοι και να συντεθεί η γλωσσική ιστορία του χώρου. Ειδικά στην ντόπια διάλεκτο και γραφή αναφέρονται συγκριτικά μικρής μόνο έκτασης ιωνικές επιδράσεις.   

 

Συγγραφέας: 
Παναγιώτου, Άννα
Τύπος Εγγραφής: 
Άρθρο σε πρακτικά συνεδρίου
Γλώσσα Κειμένου: 
Ελληνική
Θεματική Περιοχή: 
Γλωσσολογία
Επιγραφική
Διάλεκτος: 
Βορειοδυτικές
Μακεδονική
Ημερομηνία Έκδοσης: 
1996
Έντυπο: 

Επιγραφές της Μακεδονίας. 3ο διεθνές Συμπόσιο για τη Μακεδονία (Θεσσαλονίκη, 8-12 Δεκεμβρίου 1993) 

Τόπος Έκδοσης:Εκδότης: 
Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
Σελίδες: 
124-163
Θέση εύρεσης/γεωγραφική κάλυψη: 
Μακεδονία, Χαλκιδική, Ηδωνίδα, Αμφίπολη