Βιβλιογραφία για τις ελληνικές διαλέκτους και την κοινή των αρχαίων Μακεδόνων

Περίληψη: 

Εκτενής βιβλιογραφία 500 τίτλων που περιλαμβάνει μονογραφίες και άρθρα που αναφέρονται στη γλώσσα των αρχαίων Μακεδόνων, στις άλλες ελληνικές διαλέκτους της περιοχής της αρχαίας Μακεδονίας, στην ονοματολογία της εν λόγω περιοχής, στην υιοθέτηση και ιδιαίτερη μορφή της κοινής καθώς και στη γραφή και τα αλφάβητά της. Καλύπτει την χρονική περίοδο από τα μέσα του 19ου αι. μέχρι και την ημερομηνία της παρούσας δημοσίευσης. Η επιλογή των τίτλων έχει γίνει με κριτήρια αυστηρά επιστημονικά από τα πεδία της γλωσσολογίας, φιλολογίας, επιγραφικής, αλλά και ιστορίας και αρχαιολογίας, όταν γίνεται συνειδητή αναφορά στη γλώσσα ή σε κάποιο γλωσσικό στοιχείο.

Συγγραφέας: 
Παναγιώτου, Άννα
Τύπος Εγγραφής: 
Άρθρο
Γλώσσα Κειμένου: 
Ελληνική
Θεματική Περιοχή: 
Γλωσσολογία
Επιγραφική
Διάλεκτος: 
Βορειοδυτικές
Κοινή
Μακεδονική
Ημερομηνία Έκδοσης: 
1993
Έντυπο: 

Ελληνική διαλεκτολογία 3 (1991-1993)

Σελίδες: 
113-145
Θέση εύρεσης/γεωγραφική κάλυψη: 
Μακεδονία