Επιγραφαί της Μακεδονίας

Περίληψη: 

Μελέτη για δημόσιες και ιδιωτικές επιγραφές της ελληνιστικής και της ρωμαϊκής περιόδου από το τμήμα της Μακεδονίας που μόλις είχε ενσωματωθεί στο ελληνικό κράτος έπειτα από τους Βαλκανικούς Πολέμους. Η γλώσσα των παρατιθέμενων ελληνικών επιγραφών είναι σχεδόν αποκλειστικά η κοινή, ενώ καταγράφονται και ορισμένες λατινικές επιγραφές.

Συγγραφέας: 
Οικονόμος, Γεώργιος
Τύπος Εγγραφής: 
Βιβλίο
Γλώσσα Κειμένου: 
Ελληνική
Θεματική Περιοχή: 
Επιγραφική
Διάλεκτος: 
Βορειοδυτικές
Κοινή
Μακεδονική
Ημερομηνία Έκδοσης: 
1915
Τόπος Έκδοσης:Εκδότης: 
Αθήνα
Θέση εύρεσης/γεωγραφική κάλυψη: 
Μακεδονία