Κοινωνικές και πολιτιστικὲς σχέσεις των Μακεδόνων και των άλλων Ελλήνων: συμβολή στην έρευνα της γραμματειακής και επιγραφικής παραδόσεως για την αρχαία Μακεδονία

Συγγραφέας: 
Ξυδόπουλος Ιωάννης Κ.
Τύπος Εγγραφής: 
Βιβλίο
Γλώσσα Κειμένου: 
Ελληνική
Θεματική Περιοχή: 
Γλωσσολογία
Επιγραφική
Διάλεκτος: 
Βορειοδυτικές
Μακεδονική
Ημερομηνία Έκδοσης: 
2006
Τόπος Έκδοσης:Εκδότης: 
Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών
Θέση εύρεσης/γεωγραφική κάλυψη: 
Μακεδονία