Η αρκαδική Αλίφειρα και τα μνημεία της

Συγγραφέας: 
Ορλάνδος, Αναστάσιος
Τύπος Εγγραφής: 
Βιβλίο
Γλώσσα Κειμένου: 
Ελληνική
Θεματική Περιοχή: 
Γλωσσολογία
Επιγραφική
Διάλεκτος: 
Αρκαδική
Δωρικές
Ημερομηνία Έκδοσης: 
1968
Τόπος Έκδοσης:Εκδότης: 
Αθήνα: Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία
Θέση εύρεσης/γεωγραφική κάλυψη: 
Πελοπόννησος, Αρκαδία, Αλίφειρα