Καρβερένθης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1-3) Μακεδονία (Μυγδονία Καλίνδοια) 68-98 μ.Χ., SEG XLII 580.26, 93, 94  (4-7)  μετά το 98 μ.Χ., SEG XLII 582.11 (δις), 43, 56 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
7

Γεωγραφική διασπορά: