Καλλώ

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Καλο̄́ (5ος αι. π.Χ., Αθήνα), Καλλοῖ (κλητ., 3ος/2ος αι. π.Χ., Ακαρνανία)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Καλίνδοια) 254 μ.Χ., SEG XLII 604.1

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
35