Λυγκηστίδα

Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Βρυγιάς Τοπωνύμιο
Βρυγία Τοπωνύμιο
Βρύγες Εθνωνύμιο
Βεύη Τοπωνύμιο
Ἀρτεμίδωρος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἀρραβαῖος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἀμμία Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Ἁέροπος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Νικοπολιανά Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Ἀφροδιτώ Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Αὐρήλιος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἀτιλιανός Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἀρτεμισία Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Ἄρτεμις Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο, Θεωνύμιο
Ἀρτεμία Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Ἄριστος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἀνχαριηνός Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἀνίκητος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Κόϊντος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἱστορία Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο

Σελίδες

Subscribe to Λυγκηστίδα