Ἄριστος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἀρίστο̄ (γεν. 5ος αι. π.Χ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 223 π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 4.25 (2) Μακεδονία (Λυγκηστίδα-Ηράκλεια;) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.131 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
83