Ἀρτεμισία

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἀρτεμεισία (ελλην. περ., Ρόδος / 2ος αι. π.Χ., Μυσία / 1ος αι. π.Χ., Αθήνα και συχνότατα στο εξής), Artemisia (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία / 1ος-2ος αι. μ.Χ., Σικελία), Ἀρτειμεισία (1ος-2ος αι. μ.Χ., Βιθυνία), Ἀρτειμισία (3ος αι. μ.Χ., Βέροια)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. π.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
2ος/3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος αι. π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 180 (2) ;2ος-3ος αι. μ.Χ., ILeukopetra 153.1 (3) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) ;277 μ.Χ.,  ILeukopetra 111.2 (4) Μακεδονία (Βοττιαία-Πέλλα) 2ος/3ος μ.Χ., SEG XLVIII 826 (5) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) 2ος αι. μ.Χ., Δήμιτσας 1896, αρ. 874 (6) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.533 (7) IG X.2.1.584 (8) Μακεδονία (Λυγκηστίδα-σημ. Αχλάδα) 3ος αι. μ.Χ., ΕΑΜ 169.1 (9) Μακεδονία (Πελαγονία-Δοστωνείς) 3ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.202.2 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
206