Ἀνίκητος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἀνείκητος (3ος-2ος αι. π.Χ., Αργολίδα / αυτοκρ. περ., Κως, Λέσβος, Κρήτη, Μυσία, Ιωνία /1ος αι. μ.Χ., Αχαΐα, Ιωνία / 1ος-2ος αι. μ.Χ., Αθήνα και κατεξοχήν στο εξής), Anicetus (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία / αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία, Σικελία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
2ος/3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος/3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 144B.12 (2) Μακεδονία (Βοττιαία-Έδεσσα) 180 μ.Χ., SEG XXIV 531.10 (3) Μακεδονία (Λυγκηστίδα-Ηράκλεια) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.17 (4) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 3ος αι. μ.Χ.,  IG X.2.1.247.10 (5) Μακεδονία (Οδομαντική-Σίρρα, σημ. Σέρρες) 136 μ.Χ., SEG XXX 598.1, 6 (6) Μακεδονία (Χαλκιδική-Ανθεμούς) 3ος αι. μ.Χ., Hatzopoulos & Loukopoulou 1992, 62 αρ. A17 (7) Μακεδονία (Χαλκιδική-Στρέψα) 198 μ.Χ., SEG XXIX 648  

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
111