Λυγκηστίδα

Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Ἀργεσταῖος Εθνωνύμιο
Ἀντάνοι Εθνωνύμιο
Ἀντανία Τοπωνύμιο
Παρεμβολή Τοπωνύμιο
Κύδραι Τοπωνύμιο
Βρυσίδα (Βρυγιάς;) Τοπωνύμιο
Δεβ[..]αῖος Εθνωνύμιο
Μελιτονος; Τοπωνύμιο
Σκιρτιανα Τοπωνύμιο
Σαρνοάτες Εθνωνύμιο
Σαρνούσιος Εθνωνύμιο
Σαρνοῦς Τοπωνύμιο
Νίκαια Τοπωνύμιο
Λυγκηστίς Τοπωνύμιο
Λυγκηστής Εθνωνύμιο
Ἡρακλε(ι)ώτης Εθνωνύμιο
Ἡράκλεια 1 Τοπωνύμιο
Grande / Γράνδη; Τοπωνύμιο
Brucida Τοπωνύμιο
Βρύγιον; Τοπωνύμιο

Σελίδες

Subscribe to Λυγκηστίδα