Ἀφροδιτώ

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἀφροδειτώ (αυτοκρ. περ., Θάσος / 2ος αι. μ.Χ., Δίον, Ορεστίδα / 2ος-3ος αι. μ.Χ., 3ος αι. μ.Χ., Θεσσαλονίκη), Aphrodito (αυτοκρ. περ., Σικελία)

 

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 217 (2) 2ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 374 (3) Μακεδονία (Λυγκηστίδα-Ηράκλεια) 3ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.37 (4) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος αι. μ.Χ., SEG XLVIII 850 (5) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.498 (6) IG X.2.1.590 (7) 252 μ.Χ., IG X.2.1.166.5  (8) Μακεδονία (Ορεστίδα-σημ. Σισάνι) 146 μ.Χ.,  ΕΑΜ 187.16 (9) Μακεδονία (Πελαγονία) 3ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.178 (10) Μακεδονία (Πιερία-Δίον) 2ος αι. μ.Χ., Klio 52 (1970), 59 αρ. 12 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
14