Πολύκτωρ

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Πολύϟτο̄ρ (;6ος αι. π.Χ., Άργος)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1-2) Μακεδονία 135 π.Χ., PPolitJud 5.2, 3

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
10