Προθόη

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Χρονολόγηση: 
7ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία 7ος αι. π.Χ.,  POxy 2465 fr. 1 II, 22 (πρβ. FGrH 631: Σάτυρος, 1ος αι. π.Χ.)

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
1
Βιβλιογραφία: 

LGPN IV

Σχόλια: 

Όνομα βασίλισσας της Μακεδονίας, συζύγου του Αργαίου Α΄, ελληνικής ετυμολογίας (< θοός "γρήγορος, ταχύς"). Satyrus 1b,fr 1,col2.1: Κοινοῦ δὲ Τυρίμμαν̣, [Τυ]ρίμμα δὲ καὶ Κλεονίκης Πε̣[ρδίκκαν], ΄ Π[ερδ]ί̣κκου δὲ καὶ Κλεοπάτρας [Ἀργαῖον], ΄ Ἀργαίου δὲ καὶ Προθόης Φίλιππ[ον], [Φι]΄λ̣ίππου δὲ καὶ Ν{ε}ικονόης Ἀέροπ[ον],

Γεωγραφική διασπορά: