Πύλλος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Pullus (αυτοκρ. περ., Δαλματία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Θεσσαλία π. 139 π.Χ., IG IX.2.89.28-29

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
7