Πυλάδης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Pilades (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία), Pylades (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., αυτοκρ. περ., 1ος-2ος αι. μ.Χ., 2ος-3ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία), Pyladis (αυτοκρ. περ., Κόρινθος)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
1ος-2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Αίγυπτος 232 ή 207 π.Χ., CPR XVIII 14, 279, 284, 289 (2) Μακεδονία < Αίγυπτος 171 π.Χ., PTeb 819.4, 8-9, 11, 13 κλπ. (3) Μακεδονία (Βοττιαία-Πέλλα) 2ος αι. μ.Χ., SEG XXIV 554 (4) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) ;1ος-2ος αι. μ.Χ., SEG XXVII 310 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
67