Προκλιανός

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Προκλειανός (2ος αι. μ.Χ., Αθήνα)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία 366 μ.Χ., PLRE I (3) 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
12