Πυθάγγελος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Πυθάνγελος (4ος αι. π.Χ., 3ος αι. π.Χ., Αθήνα / 2ος-3ος αι. μ.Χ., Σπάρτη)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Αίγυπτος 108 π.Χ., PDion 17.33

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
15