Πύρρα

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Χρονολόγηση: 
2ος-1ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Αθήνα 2ος-1ος αι. π.Χ., IG II2.9268 (Δήμιτσας 1896, αρ. 1117)

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
9

Γεωγραφική διασπορά: