Ηρόδοτος

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

7.185.9

Χωρίο / Κείμενο: 

Πεζοῦ δὲ τὸν Θρήικες παρείχοντο καὶ Παίονες καὶ Ἐορδοὶ καὶ Βοττιαῖοι καὶ τὸ Χαλκιδικὸν γένος καὶ Βρύγοι καὶ Πίερες καὶ Μακεδόνες καὶ Περραιβοὶ καὶ Ἐνιῆνες καὶ Δόλοπες καὶ Μάγνητες καὶ Ἀχαιοὶ καὶ ὅσοι τῆς Θρηίκης τὴν παραλίην νέμονται

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
5ος αι. π.Χ.
Σχόλια: 

Από το κεφάλαιο 7.184 αρχίζει η απαρίθμηση του στρατού του Ξέρξη. Στο απόσπασμα απαριθμείται ο στρατός που παρείχαν τα κατακτημένα εδάφη της Ευρώπης. Αναφέρονται εθνωνύμια λαών ελληνικής (π.χ. Παίονες, Βοττιαίοι, Πίερες) και άλλης προέλευσης (π.χ. Βρύγοι, φρυγικής προέλευσης). Κάποιοι από τους λαούς κατακτήθηκαν από τους Μακεδόνες (π.χ. Βρύγοι που κατέφυγαν στα μακεδονικά όρη) και κάποιοι εκτοπίστηκαν σε περιοχές εκτός των συνόρων τους, π.χ. οι Βοττιαίοι στην Χαλκιδική, οι Εορδαίοι στη Μυγδονία, οι Πιέριοι πέρα από το όρος Παγγαίο κ. ά.