Ηρωδιανός

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Της μετά Μάρκον βασιλείας ιστορίαι 1.3.3

Χωρίο / Κείμενο: 

Πτολεμαῖος μὲν καὶ μέχρις ἀδελφῆς γνησίας ἔρωτος προχωρήσας παρὰ [τε] τοὺς Μακεδόνων καὶ Ἑλλήνων νόμους, Ἀντίγονος δὲ Διόνυσον πάντα μιμούμενος καὶ κισσὸν μὲν περιτιθεὶς τῇ κεφαλῇ ἀντὶ καυσίας καὶ διαδήματος Μακεδονικοῦ, θύρσον δὲ ἀντὶ σκήπτρου φέρων.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Σχόλια: 

Η παραβίαση των μακεδονικών συνηθειών από τους βασιλιάδες.