Ηρόδοτος

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

7.173.23-24

Χωρίο / Κείμενο: 

Δοκέειν δέ μοι, ἀρρωδίη ἦν τὸ πεῖθον, ὡς ἐπύθοντο καὶ ἄλλην ἐοῦσαν ἐσβολὴν ἐς Θεσσαλοὺς κατὰ τὴν ἄνω Μακεδονίην διὰ Περραιβῶν κατὰ Γόννον πόλιν, τῇ περ δὴ καὶ ἐσέβαλε ἡ στρατιὴ ἡ Ξέρξεω. Καταβάντες δὲ οἱ Ἕλληνες ἐπὶ τὰς νέας ὀπίσω ἐπορεύοντο ἐς τὸν Ἰσθμόν.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
5ος αι. π.Χ.
Σχόλια: 

Η «Άνω Μακεδονία» περιελάμβανε την ορεινή περιοχή δυτικά και βόρεια του Βερμίου. Στο συγκεκριμένο χωρίο ο Ηρόδοτος εμφανίζεται να πιστεύει ότι εκτός από τα Τέμπη υπήρχε μόνο ένα ακόμα πέρασμα από τη Μακεδονία στη Θεσσαλία, άποψη που αμφισβητούν οι How-Wells υποστηρίζοντας ότι τα περάσματα ήταν τρία. Οι δύο εκδότες χρησιμοποιώντας χωρία από τον Λίβιο υποστηρίζουν ότι από την «Άνω Μακεδονία» και την Περραιβία η πρόσβαση στη Θεσσαλία ήταν ευχερέστερη από τα περάσματα της Βολουστάνας και της Πέτρας και όχι της Γόννου (βλ. How–Wells, ΙΙ, σελ. 174-5, σχόλιο στο κεφάλαιο 128 και σελ. 206, σχόλιο 4 στο κεφάλαιο 173).

Θεματική περιοχή: