Ηρόδοτος

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

7.131.2

Χωρίο / Κείμενο: 

Ὁ μὲν δὴ περὶ Πιερίην διέτριβε ἡμέρας συχνάς• τὸ γὰρ δὴ ὄρος τὸ Μακεδονικὸν ἔκειρε τῆς στρατιῆς τριτημορίς, ἵνα ταύτῃ διεξίῃ ἅπασα ἡ στρατιὴ ἐς Περραιβούς.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
5ος αι. π.Χ.
Σχόλια: 

Με τον όρο «Μακεδονικόν ὄρος» αναφέρεται συνεκδοχικά στα βουνά της Πιερίας.