Ηρόδοτος

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

7.173.7-8

Χωρίο / Κείμενο: 

καὶ ἀπίκετο ἐς τὰ Τέμπεα ἐς τὴν ἐσβολὴν ἥ περ ἀπὸ Μακεδονίης τῆς κάτω ἐς Θεσσαλίην φέρει παρὰ ποταμὸν Πηνειόν, μεταξὺ δὲ Ὀλύμπου τε ὄρεος [ἐόντα] καὶ τῆς Ὄσσης.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
5ος αι. π.Χ.
Σχόλια: 

Η «Κάτω Μακεδονία» περιελάμβανε την πεδιάδα ανάμεσα στο όρος Βέρμιο, το νοτιότερο τμήμα του ποταμού Αξιού και τη θάλασσα, δηλαδή τη Μακεδονίδα γῆ, την Πιερίην και τη Βοττιαῖα

Θεματική περιοχή: