Χαλκιδική

Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Εὐάρατος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Νικόλαος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λεάδης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Κοπρία Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Κάρανος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Φιλόξενος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Φαιστίς Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Ἵππαρχος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἡρακλείδης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἤδων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Δημήτριος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Βιθυνία Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο

Σελίδες

Subscribe to Χαλκιδική