Ἵππαρχος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

hίππαρχος (6ος αι. π.Χ., Αθήνα / 6ος/5ος αι. π.Χ., Ορχομενός /5ος αι. π.Χ., Αττική), hίπαρχος (6ος/5ος αι. π.Χ., Σικελία /5ος αι. π.Χ., Τανάγρα, Κάτω Ιταλία, Αττική)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη;) 359-336 π.Χ., Πρόκλος, in R. 2. 116 (2) Μακεδονία (Χαλκιδική- Όλυνθος) ;355 π.Χ., TAPA 69 (1938), 51 αρ. 5, 6, 10 (3) ;350 π.Χ., SEG XXXVII 570.3 (4) Μακεδονία (Χαλκιδική-Στάγειρα) 4ος αι. π.Χ., RE (17) 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
150