Χαλκιδική

Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Σερμυλιαῖος Εθνωνύμιο
Σερμυλία Τοπωνύμιο
Σαρταῖος Εθνωνύμιο
Σάρτη Τοπωνύμιο
Σάνη Τοπωνύμιο
Τραπεζοῦς Τοπωνύμιο
Τορώνη Τοπωνύμιο
Τορωναῖος κόλπος Τοπωνύμιο
Τορωναίη ἄκρη Τοπωνύμιο
Τορωναῖος Εθνωνύμιο
Τινδαῖος Εθνωνύμιο
Τίνδη Τοπωνύμιο
Οὐρανούπολις Τοπωνύμιο
Ὄλυνθος Τοπωνύμιο
Ὀλύνθιος, Ὀλυνθία Εθνωνύμιο
Ὀλόφυξος Τοπωνύμιο
Λισαί Τοπωνύμιο
Λίπαξος Τοπωνύμιο
Θύσσος Τοπωνύμιο
Χαραδροῦς Τοπωνύμιο

Σελίδες

Subscribe to Χαλκιδική