Βιθυνία

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Βειθυνία (παντού)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 3ος αι. μ.Χ., ΙG X.2.1.565.4, 7 (2) Μακεδονία (Χαλκιδική) 223 μ.Χ.,  SEG XLVIII 879· BE 1999, αρ. 365 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
3
Βιβλιογραφία: 

LGPN IV

Σχόλια: 

Πρωιμότερη η αναφορά από τη Θράκη τον 2ο-3ο αι. μ.Χ. 

Γεωγραφική διασπορά: