Κοπρία

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
4ος αι. μ.Χ.
αυτοκρ. περ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Σμύρνη π. 300 μ.Χ., GVI 1948.8 (= ISmyrna 543) (2) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 230 μ.Χ., ILeukopetra 76.2 (3) Μακεδονία (Εορδαία-Άρνισσα;) 202 μ.Χ., EAM 131 (4) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 1ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.387 (5) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1. 396.1 (6) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Ναλπάντης 2003, 111 αρ. BE 118  (7) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη;) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.867 (8) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.830.3 (9) Μακεδονία (Μυγδονία-Λητή) 179 μ.Χ., ή 206 μ.Χ., Δήμιτσας 1896, αρ. 679 (10) Μακεδονία (Χαλκιδική-Σκιώνη) αυτοκρ. περ., SEG XXIX 646 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
15