Λεάδης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Λεάδες (5ος αι. π.Χ., Εύβοια), Λεάδεος (γεν.: Χαλκιδική)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Χαλκιδική) π.367-364 π.Χ., Robinson et al., 9ος τόμ., 62-64 αρ. 94-96· Αρχαία Μακεδονία 1, 254 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
2

Γεωγραφική διασπορά: