Χαλκιδική

Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Αἰνιεύς Εθνωνύμιο
Αἴνεια Τοπωνύμιο
Αἰγή Τοπωνύμιο
Πράσσιλος Τοπωνύμιο
Πρασσίλιος Εθνωνύμιο
Πράσσιος Εθνωνύμιο
Πρασσιάς; Τοπωνύμιο
Ποτιδαιάτης Εθνωνύμιο
Ποτ(ε)ίδαια Τοπωνύμιο
Πλεῦμα Τοπωνύμιο
Πίλωρος Τοπωνύμιο
Κώμβρεια Τοπωνύμιο
Κρουσίς Τοπωνύμιο
Κομβρεάτης Εθνωνύμιο
Κασσανδρεύς Εθνωνύμιο
Κασσάνδρεια Τοπωνύμιο
Κάμψα Τοπωνύμιο
Βοττικός Εθνωνύμιο
Βοττική Τοπωνύμιο
Βοττιαῖος Εθνωνύμιο

Σελίδες

Subscribe to Χαλκιδική