Χαλκιδική

Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Ἀθηναιών Αρσενικό Όνομα μηνός
Ἄφυτις Τοπωνύμιο
Ἀφυταῖος Εθνωνύμιο
Αὐγαῖος; Εθνωνύμιο
Αὐγαία; Τοπωνύμιο
Ἄσσαρα Τοπωνύμιο
Ἄσσα Τοπωνύμιο
Ἄρνη Τοπωνύμιο
Ἀπολλωνία 2 Τοπωνύμιο
Ἀντιγονεύς Εθνωνύμιο
Ἀντιγόνεια 2 Τοπωνύμιο
Ἀνθεμούσιος Εθνωνύμιο
Ἀνθεμοῦς Τοπωνύμιο
Ἀμφακτία Τοπωνύμιο
Ἄλαπτα Τοπωνύμιο
Ἀκρόθῳοι Τοπωνύμιο
Ἀκρόθῳον Τοπωνύμιο
Ἄκανθος Τοπωνύμιο
Ἀκάνθιος Εθνωνύμιο
Αἰόλειον Τοπωνύμιο

Σελίδες

Subscribe to Χαλκιδική